ul. Prosta 19, 43-600 Jaworzno

NASZA OFERTA

GEOMAP – USŁUGI GEODEZYJNO INŻYNIERYJNE – nasza oferta skierowana do klienta indywidualnego, projektantów, inwestorów budowlanych, a także firm geodezyjnych celem współpracy.
Siedziba naszej firmy mieści się w Jaworznie, przez co najwięcej usług świadczymy na terenie województwa śląskiego oraz małopolskiego.
Duże zlecenia wykonujemy na terenie całego kraju.

Świadczymy szereg usług geodezyjnych i nie tylko, w tym m.in.:
– dokumentacje do celów projektowych, w tym m.in.: mapa do celów projektowych
– pomiary sytuacyjno-wysokościowe, w tym GPS RTK
– podziały i rozgraniczenia nieruchomości
– tyczeni obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu
– profile podłużne i poprzeczne
– geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze
– geodezyjna obsługa budowy, w tym m.in.: tyczenie, kontrola, inwentaryzacja, zakładanie reperów roboczych
– pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, usługowych, hal produkcyjnych
– pomiary i obliczenia objętości mas ziemnych (hałd, nasypów, składowisk itp.)
– numeryczne modele przestrzenne rzeźby terenu

– prognozowanie wpływów eksploatacji górniczej
– stabilizacja linii obserwacyjnych na terenach górniczych
– niwelacja techniczna i precyzyjna (dokładność do 0.7 mm na 1 km niwelacji!)
– pozostałe pomiary odkształceń i deformacji terenu
– pomiary kontrolne osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych

– kserowanie, skanowanie i plotowanie materiałów do rozmiaru A0 (szerokość nawet 1050 mm!!)
– digitalizacja wszelkiego rodzaju map

– posiadamy uprawnienia mierniczego górniczego – obsługa miernicza zakładów górniczych
– tworzenie numerycznych map kopalnianych zgodnie z Polską Normą, do Dokumentacji Geologicznych, Projektów Zagospodarowania Złoża itp.

– przygotowujemy pliki wsadowe „kcd” do programu Turbomap

Swoje prace dostarczamy zarówno w formie analogowej jak i cyfrowej.
Zachęcamy do kontaktu!

Serwis GEOPORTAL

Odszukaj swoją księgę wieczystą

Odszukaj swoją działkę w Miejskim Systemie Informacji o Terenie